Thanh lý máy chạy bộ cũ – 0944281102

6.500.000

Đồ cũ Phạm Thưởng thanh lý máy chạy bộ Kingsport cũ.

Hàng đẹp trên 90%, địa chỉ 64 chợ Lũng Đằng Hải