Thanh lý xe quay vịt cũ 2 tầng xích 13 xiên – 0944281102

7.500.000

Đồ cũ Phạm Thưởng thanh lý xe quay vịt inõ 13 xiên, 2 tầng xích. Xe mới 100%